– Priprema prijedloga optimalne strukture financiranja

– Organiziranje potrebne dokumentacije za banke i druge financijske institucije (izrada poslovnih planova, investicijskih projekata i drugih dokumenata potrebnih za banke)

– Pregled i analiza kreditnih i drugih ponuđača i izbor najpovoljnijeg izvora financiranja (bankarski kredit, drugi oblici financiranja duga, alternativni financijski instrumenti)

– Zastupanje i vođenje pregovora sa bankama i drugim financijskim institucijama