• pomoć pri aranžiranju financiranja
  • priprema prijedloga optimalne strukture financiranja
  • organiziranje potrebne dokumentacije za banke i druge financijske institucije (izrada poslovnih planova, investicijskih projekata i drugih dokumenata potrebnih za banke)
  • pregled i analiza kreditnih i drugih ponuđača i izbor najpovoljnijeg izvora financiranja (bankarski kredit, drugi oblici financiranja duga, alternativni financijski instrumenti)
  • Zastupanje i vođenje pregovora sa bankama i drugim financijskim institucijama
 • izrada poslovnog i financijskog plana i evaluacija planova i projekata investicija
 • pomoć pri pribavljanju vlasničkih i drugih izvora financiranja
  • izrada poslovnih planova, procjena vrijednosti kompanije i procjena vrijednosti udjela u vlasništvu
  • kreiranje prijedloga transakcijske strukture
  • pregled i analiza potencijalnih investitora i davatelja financiranja
  • priprema prezentacijskog materijala za potencijalne investitore (mapa, prospekt) i priprema podataka za potencijalne investitore (data room)
  • organiziranje sastanaka između vlasnika i potencijalnih investitora i vođenje pregovora
  • analiza i procjena ponuda od strane investitora
  • vođenje i savjetovanje o izvršenju i završetku transakcije 

 • financijski due diligence
  • sveobuhvatnim uslugama due diligenc-a zainteresiranim stranama se pruža uvid u financijski status i identifikaciju ključnih rizika tvrtke
   • pregled financijskih izvještaja i drugih računovodstvenih evidencija
   • neovisna procjena financijske pozicije tvrtke