– Izrada poslovnih planova, procjena vrijednosti kompanije i procjena vrijednosti udjela u vlasništvu

– Kreiranje prijedloga transakcijske strukture

– Pregled i analiza potencijalnih investitora i davatelja financiranja

– Priprema prezentacijskog materijala za potencijalne investitore (mapa, prospekt) i priprema podataka za potencijalne investitore (data room)

– Organiziranje sastanaka između vlasnika i potencijalnih investitora i vođenje pregovora

– Analiza i procjena ponuda od strane investitora

– Vođenje i savjetovanje o izvršenju i završetku transakcije