Osnovna djelatnost FINconsult-a je poslovno savjetovanje obrta, mikro, malih i srednjih poduzetnika vezano na optimizaciju financijskog poslovanja, pomoći u pripremi i pronalaženju adekvatnih izvora financiranja, financiranju redovnog poslovanja te financiranju investicijskih projekata.

Tvrtku vodi Josip Vuković, financijski stručnjak s višegodišnjim iskustvom rada prvo u realnom sektoru, koje je kasnije nadopunjeno iskustvom u poslovnom bankarstvu i razvojnoj međunarodnoj banci.

Karijeru je započeo u farmaceutskoj kompaniji Belupo d.o.o., koja je dio koncerna Podravka d.d., Koprivnica iz kojeg odlazi sa mjesta Voditelja Plana i analize. Nakon toga odlazi u Zagreb, u Agrokor d.d., gdje radi kao asistent potpredsjednika za financije. Karijeru dalje nastavlja u austrijskom RIAG-u, Raiffeisen Investu d.o.o., podružnica u Zagrebu, koja se bavi poslovima spajanja i preuzimanja. Nakon toga prelazi u odjel investicijskog bankarstva u Raiffeisen banci d.d., Zagreb.

U studenom 1999 prelazi u Ured Europske banke za obnovu i razvoj („EBRD“) u Zagrebu, u vodeću međunarodnu financijsku instituciju u ovom dijelu Europe. U EBRD-u radi sa najvećim i najznačajnijim kompanijama i financijskim institucijama u Republici Hrvatskoj. Kao Viši bankar (Associate Director, Senior Banker) angažiran je prije svega u projektnom financiranju, odnosno odobravanju dugoročnih kredita.